Tjena!

Leif Laudinger här. Född -53. Gift med Monica Nordling som har två vuxna barn. Jag själv har 5 – även de vuxna. Gumman min och jag bor i Rolfstorp mitt emellan Varberg och Ullared. Blev kristen 2005. Initierade tillsammans med min fru Skyriders hösten 2006 och var ordförande 2007-2010.

Viktigaste ställe i Bibeln för mig:

Johannes 17:20-26

20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord[a]kommer att tro på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. 25 Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem.”

Ibland brukar jag säga att musiken är halva jag. Det äger nog sin riktighet. Jag har sysslat med musik, teater, läst och skrivit poesi (som glad amatör) sedan barnsben. Ibland har jag ”avhållit mig” från att idka kulturutlevelse men ganska snart ”återfallit” till mitt gamla beteende igen… Gitarren, sången, arrandet och komponerandet är och förblir en viktig del i mitt liv tills jag trillar av pinn…

Ytterligare ett stort intresse i mitt liv är att få vara en del i mina medmänniskors växande – såväl individuellt som i grupp. Att få vara en stötta för andra är för mig att få en chans att ge tillbaka all den stöttning som andra gett mig i livets svårare skeden!

Jag funkar ofta som ”katalysator” eller ”startmotor” när det kommer till projekt i alla dess former. Spelar ingen roll om det gäller privat- eller arbetsliv… Spänningen i livet ligger i utmaningarna utmed vägen! Har alltid något på G som stillar mitt skapande sinne. Är det inte några nya evenemang eller andra, liknande företeelser så är det fullt ös vad gäller hantverk, renovering eller annat hemmafixande. Eftersom frugan och jag är exakt lika dana står livet aldrig still kring oss. Vi får verkligen ta tag i stunden om vi ska lyckas stanna upp, begrunda, och reflektera emellanåt… Men vi lyckas för det mesta, eftersom vi inser nyttan…

För mig är min tro en viktig hörnsten. Att med ödmjukhet få möta andra utifrån deras tro är en av livets rikedomar som lär mig att var människas tro är unik och i första hand någonting viktigt mellan mig och det/den jag tror på. Vill jag sedan dela denna tro med andra är det bara ytterligare ett stort plus i tillvaron med Gud!

Det är definitivt inte min sak att sätta mig till doms över andra människors tro utan snarare att så långt möjligt hitta de nämnare som enar oss som individer. Ty så älskade Gud världen… Vi ägnar alltför mycken tid åt att hitta våra särdrag och olikheter. Tänk om vi lade ner en bråkdel av den tiden till att hitta våra likheter…

Skyriders har självklart också en speciell plats i mitt hjärta…

Jag kör en 2005 års KAWASAKI VULCAN 2000

Mer information hittar du på https://www.facebook.com/leif.laudinger eller https://www.facebook.com/profile.php?id=100000771304964

Du hittar en hel del spännande saker även på https://www.youtube.com/results?search_query=leif+laudinger